Bankrekening verificatie via lidpagina

Delen:

Met deze update kan jij de bankrekening van een lid valideren via SiteCMS wanneer een lid dat niet zelf gedaan heeft.