Blockera

Så att ingen stör någon mer
  • Du blockerar på profil, e-post och IP
  • Dina medlemmar blockerar andra profiler
  • Ingen känner sig trakasserad
  • Så får du knappt några klagomål

Säkert och pålitligt

Denna känsla vill dina medlemmar ha

De vill inte bli störda av andra. Men vad händer om det ändå händer? Då kan medlemmarna helt enkelt blockera den personen. Problemet är löst. Men ändå har ditt medlem fått en liten irritation. Dessa irritationer bör undvikas.

Medlemmarna har därför möjlighet att rapportera missbruk. Vid en rapport om missbruk kan du eller någon av dina administratörer undersöka situationen. Därefter kan du välja att blockera medlemmen från hela din plattform. Det kan göras på användarprofil, e-postadress och även på IP-adress.

Bygg plattformenBegär demo

Blockera

Ställ upp en komplett plattform?

Inbyggd blockering och mer: