Forbindelser

Medlemmer bygger et nettverk
  • Sende invitasjoner
  • Håndtere forbindelser
  • Søke etter forbindelser
  • Chatte med forbindelser

Eget nettverk for dine medlemmer

Ekstra muligheter for forbindelser

La dine medlemmer bygge opp et pålitelig nettverk. Hvilke ekstra muligheter finnes for forbindelser? Du bestemmer det selv. Vil du gjøre bilder uskarpe for vanlige medlemmer eller bare la medlemmene chatte med sine forbindelser? Du konfigurerer det enkelt via administrasjonsgrensesnittet.

Dine medlemmer administrerer sine forbindelser selv. De inviterer andre medlemmer til å bli forbindelser og kan fjerne forbindelser. Dine medlemmer har alle forbindelsene sine oversiktlig på forbindelsesdashboarden. Der kan de søke og sortere.

Forbindelser