Anslutningar

Medlemmar bygger ett nätverk
  • Skicka inbjudningar
  • Hantera anslutningar
  • Sök efter anslutningar
  • Chatta med anslutningar

Eget nätverk för dina medlemmar

Extra möjligheter för kontakter

Låt dina medlemmar bygga upp ett pålitligt nätverk. Vilka extra möjligheter finns för kontakter? Det bestämmer du själv. Vill du sudda ut foton för vanliga medlemmar eller låta medlemmarna bara chatta med sina kontakter? Du konfigurerar det enkelt via administrationsgränssnittet.

Dina medlemmar hanterar sina kontakter själva. De bjuder in andra medlemmar att ansluta sig och kan ta bort kontakter. Dina medlemmar har alla sina kontakter översiktligt på kontaktdashboarden. Där kan de söka och sortera.

Anslutningar