Billeder & videoer

Dine medlemmer tilføjer dem hurtigt
  • Automatisk komprimering og beskæring
  • Hurtig søgning efter YouTube-videoer
  • Medlemmerne bestemmer rækkefølgen
  • Du godkender medier efter behov

Enkel medieopload

Alt offentliggøres med et par klik

Når dine medlemmer udfylder deres profiler, skal det selvfølgelig glide ubesværet. Der vil være minimal tidsforløb i forhold til administration af medier. Medlemmerne vælger alle deres billeder på én gang. Systemet uploader billederne, komprimerer dem og beskærer dem.

Hvis nødvendigt, sættes alt medie op i administrationsgrænsefladen. Du godkender derefter alt. Godkender du det? Så vises det straks på profilen. Godkender du det ikke? Så giver du en begrundelse. Den sendes derefter som en privat besked til medlemmet.

Start platform

Billeder & videoer

Udover fotos og videoer

også interessant for din medlemsside