FAQ

Det här sparar tid åt dig
  • Skapa egna kategorier
  • Lägg till frågor med svar
  • Alla frågor är sökbara
  • Självklart även av Google

Aj då, vanliga frågor

Publicera dem på din plattform

Målgruppen för varje plattform är unik. De frågor som dina medlemmar har skiljer sig också åt. Det är inte praktiskt att behöva svara på samma fråga två gånger. Du måste övertyga din målgrupp, och det gör du med en bra FAQ. FAQ gör din plattform verka som en expert.

Du kan lägga till alla frågor med svar på några sekunder, och det är klart. Dina medlemmar söker igenom din FAQ när de har problem och hittar lösningen. Det sparar tid för dig. Idag googlar 45% av internetanvändarna efter svar. Hur bra är det att Google visar dina svar.

FAQ