Administrer automatisk trekk selv i SiteCMS.

Del:

Vi ønsker å informere deg om en ny tillegg til SiteCMS som du og kundene dine helt sikkert vil sette pris på!

Hva er automatiske trekkoppdrag?

Trekkoppdrag utgjør en viktig del av finanssystemet i StartPlatform og brukes til å kreve inn betalinger fra kunder. Disse oppdragene gir en praktisk måte å automatisere og administrere regelmessige betalinger på. La oss gå dypere inn på hva trekkoppdragene er og hvordan de fungerer.

Definisjon og formål med automatiske trekkoppdrag

Et trekkoppdrag er en økonomisk transaksjon der en person eller organisasjon, som er autorisert av betaleren, automatisk trekker penger fra en bankkonto. Dette brukes i StartPlatform for gjentakende betalinger, som abonnementskostnader og medlemsavgifter. Målet med trekkoppdragene er å strømlinjeforme betalingsprosessen og sikre at betalingene blir utført i tide og nøyaktig, uten at kundene våre bruker ekstra tid på det.

Hvordan fungerer automatiske trekkoppdrag?

 • Fullmakt: Første trinn i oppsettet av et trekkoppdrag er å få tillatelse fra betaleren. Dette skjer i StartPlatform med en IDeal (nederlandske kunder), Giropay (tyske kunder), kredittkort (internasjonale kunder) og Sofortbanking (europeiske kunder) betaling for den første perioden der betaleren umiddelbart samtykker til automatisk trekk for påfølgende perioder.
 • Innsending av oppdrag: Etter at fullmakten er oppnådd, sender plattformen din inn et trekkoppdrag til betalerens bank. Dette oppdraget inneholder nødvendig informasjon, som betalerens kontonummer, beløpet som skal trekkes, og hyppigheten av trekket.
 • Behandling: Betalerens bank behandler trekkoppdraget på angitt dato. Det avtalte beløpet overføres automatisk fra betalerens bankkonto til din konto.

Fordeler med automatiske trekkoppdrag

 • Effektivitet: Trekkoppdrag reduserer den administrative byrden med manuell fakturering og betaling. Dette sparer tid og ressurser både for betaleren og den som krever inn betalingen.
 • Nøyaktighet: Fordi trekkoppdrag er automatisert, er feil som følge av manuell inntasting mindre sannsynlig. Dette hjelper med å redusere betalingskonflikter og forsinkelser.
 • Bekvemmelighet: For betalerne betyr dette mindre bekymring for manuell betaling av regninger og unngåelse av forsinkelser.

Viktige hensyn ved trekk

Det er essensielt å håndtere trekkoppdrag nøye og sikre at betaleren er godt informert om avtalene. Dette inkluderer tydelig kommunikasjon om trekkene, gjennomsiktighet om de innleverte beløpene, og en enkel måte for betalerne å avbryte trekket om nødvendig. I programvaren vår blir kunden din automatisk godt varslet om dette.

Ny oppdatering for administrasjon av automatiske trekkoppdrag

Fra nå av kan du enkelt administrere alle trekkene for kundenes abonnementer direkte fra SiteCMS. Ingen bryderi med flere systemer - alt er nå praktisk innen rekkevidde.

Vi har også inkludert omsetningsprognoser for å hjelpe deg med å planlegge og forutsi månedlige inntekter. Med denne praktiske funksjonen kan du lage en solid vurdering av hva du kan forvente hver måned, og dermed være bedre forberedt på fremtiden.

Du finner trekkdelen i SiteCMS -> Administrasjon -> Trekk.

Vi er entusiastiske over disse tilleggene og håper de vil gjøre arbeidet ditt mye enklere. Takk for din kontinuerlige støtte, og ikke glem å gi oss tilbakemelding mens du prøver ut disse nye funksjonene. Din suksess er vår motivasjon!

Andre navn for automatisk trekk

Naturligvis er det flere andre begreper som ofte brukes som synonymer for "automatisk trekk." Her er noen alternative navn:

 • Automatisk belastning: Dette refererer til prosessen der penger automatisk belastes betalerens bankkonto i henhold til en forhåndsbestemt tidsplan.
 • Automatisert betaling: Dette begrepet indikerer den automatiserte betalingsprosessen der penger automatisk overføres fra betalerens bankkonto til mottakeren.
 • Automatisk betaling: Dette beskriver prosessen der betalinger gjøres uten betalerens manuelle inngrep basert på forhåndsgodkjenning.
 • Gjentakende betaling: Dette er den engelske termen for regelmessige betalinger som automatisk og periodisk utføres.
 • Direkte debitering: Dette er en term som ofte brukes på engelsk og refererer til systemet der en betalingsmottaker har tillatelse til å trekke penger direkte fra betalerens bankkonto.
 • Periodisk trekk: Dette refererer til trekk som utføres regelmessig, vanligvis i henhold til en fastsatt plan.
 • Automatisk innkreving: Denne termen brukes for å indikere at betalinger automatisk blir inndrevet uten manuell inngripen.
 • Stående oppdrag: Dette er en term som brukes i noen land for å indikere at det er satt opp en løpende ordre for automatisk inndrivelse av betalinger.
 • Automatisk betalingsoppdrag: Dette refererer til instruksjonen gitt av betaleren for å utføre betalinger automatisk.
 • Løpende fullmakt: Dette beskriver tillatelsen betaleren gir til trekkopphaveren for å trekke beløp kontinuerlig.

Det er viktig å merke seg at den nøyaktige terminologien kan variere avhengig av region og finanssystem.