Visa intresse

Kontakt, utan ett unikt meddelande
  • Gratis första kontaktalternativ
  • Uppmuntrar till betalt svar
  • Generera mer intäkter på så sätt
  • Visa intresse en gång per profil

Gratis kontakt upprättande

För att få fler betalande medlemmar

Dina medlemmar bör kunna "prova" plattformen gratis. Det kan bland annat göras med intressefunktionen. Varje medlem får visa intresse en gång gratis per profil. Detta intresse levereras som ett privat meddelande till din medlem. Medlemmar kan visa intresse för både gratis och betalda profiler.

Gratis medlemmar ser intressemeddelandena. För att svara krävs ett betalt medlemskap. Dina medlemmar informeras om detta när de öppnar intressemeddelandet. På så sätt får du fler betalande medlemmar. Att göra svarandet tillgängligt även för gratis medlemmar? Inga problem.

Visa intresse

Starta en framgångsrik plattform?

Förutom att visa intresse också intressant