Vis interesse

Kontakt, uten en unik melding
  • Gratis første kontaktalternativ
  • Oppfordrer til betalt svar
  • Generer mer inntekt på den måten
  • Vis interesse én gang per profil

Legg til gratis kontakt

For å få flere betalende medlemmer

Dine medlemmer må kunne "prøve" plattformen gratis. Dette kan blant annet gjøres med interessefunksjonen. Hver medlem kan vise interesse en gang gratis per profil. Denne interessen blir levert som en privat melding til ditt medlem. Medlemmer kan vise interesse for både gratis og betalte profiler.

Gratis medlemmer ser interessevarslerne. For å svare kreves et betalt medlemskap. Dine medlemmer informeres om dette når de åpner interessevarslingen. På denne måten får du flere betalende medlemmer. Å gjøre det mulig for gratis medlemmer å svare? Ikke noe problem.

Vis interesse

Start en vellykket plattform?

I tillegg til å vise interesse også interessant