Hva er en plattform nettside?

Virker mellom forskjellige parter

19 April 2023
Del:

Formål med plattformnettsted

Et plattformnettsted er en nettside som fungerer som en mellommann mellom ulike parter, som kjøpere og selgere, frilansere og kunder, eller brukere og annonsører. Plattformen letter samhandling mellom disse partene ved hjelp av verktøy og funksjoner som er tilgjengelige på nettstedet.

Fasilitere den digitale økonomien
Plattformnettsteder har ofte spilt en viktig rolle i å lette transaksjoner og samhandlinger mellom ulike parter i den digitale økonomien. De er også ofte designet med funksjoner som vurderinger og vurderingssystemer for å sikre kvaliteten på transaksjonene på plattformen.

Eksempler på plattformnettsteder
Et eksempel på et plattformnettsted er en online markedsplass som eBay eller Etsy, der selgere kan tilby produkter og kjøpere kan kjøpe dem. Et annet eksempel er en frilansplattform som Upwork eller Fiverr, der frilansere kan tilby sine tjenester, og kunder kan ansette dem.

Forskjell mellom plattformnettsted og vanlig nettsted

Den største forskjellen mellom et plattformnettsted og et vanlig nettsted er at en plattform er en type nettsted som fungerer som en mellommann mellom ulike parter, mens et nettsted er en mer generell term som refererer til en samling av relaterte nettsider som er vert på et domene.

Definisjon av et nettsted
Et nettsted kan være en enkel online brosjyre med informasjon om et selskap eller en organisasjon, eller det kan være en kompleks webapplikasjon med funksjoner som e-handel, sosiale nettverk eller innholdsadministrasjon. Generelt er et nettsted designet for å gi informasjon eller samhandle med besøkende.

Definisjon av plattformnettsted
Et plattformnettsted tilbyr derimot et sett med verktøy og funksjoner for brukere å kommunisere og samhandle med hverandre. Det kan fungere som en markedsplass der kjøpere og selgere kan gjennomføre transaksjoner, eller som en hub der frilansere og kunder kan finne hverandre og samarbeide om prosjekter.

Forskjell plattform / nettsted
Den største forskjellen er altså at et plattformnettsted har et spesifikt formål med å bringe brukere sammen og lette samhandling, mens et nettsted kan være mer generelt og tilby forskjellige typer informasjon eller funksjonalitet.

Forskjell mellom plattformnettsted og nettstedplattform

Begrepene 'plattformnettsted' og 'nettstedplattform' brukes ofte om hverandre, men det er en betydelig forskjell mellom de to.

Fasilitere samarbeid med plattformnettsted
Som tidligere beskrevet er et 'plattformnettsted' en nettside som fungerer som en mellommann mellom ulike parter og gir brukere mulighet til å kommunisere og samhandle. Eksempler på plattformnettsteder inkluderer online markedsplasser som Amazon og Etsy, frilansplattformer som Upwork og Fiverr, eller sosiale nettverk som Facebook og Twitter.

Lage en nettside med nettstedplattform
En 'nettstedplattform' er derimot en mer generell term som refererer til en programvareplattform som brukes til å lage og administrere nettsteder. Eksempler på nettstedplattformer inkluderer StartPlatform, WordPress, Wix og Shopify, som alle brukes til å lage og hoste nettsteder, men som ikke nødvendigvis fungerer som mellommenn mellom brukere.

Forskjell plattformnettsted / nettstedplattform
Den største forskjellen mellom de to termene er altså at 'plattformnettsted' refererer til en bestemt type nettsted som fungerer som en mellommann mellom brukere, mens 'nettstedplattform' refererer til en programvareplattform som brukes til å lage og administrere nettsteder.

StartPlatform er nettstedplattformen for plattformnettsteder

Forstår du det fortsatt? Siden eksisterende nettstedplattformer ikke er satt opp for plattformnettsteder, lanserte vi først StartPlatform. Dette gjør at alle raskt kan opprette en online plattform med en liten investering.

I tillegg til hva er en plattform nettside..

..også bra å gå gjennom