Patent på online plattform

Del:

Få patent for en digital plattform

Å få patent for en digital plattform er mulig, men plattformen må være oppfinnsom nok. Dette betyr at din plattform må være unik, slik at noen med ferdigheter innen bransjen opplever den som unik og ikke som et allerede eksisterende konsept eller plattform. Når du først har patent på din plattform, er du beskyttet, og du trenger ikke bekymre deg for eventuelle brudd på din digitale plattform. Dette betyr at mennesker ikke kan kopiere din digitale plattform bokstavelig talt, og du har rettighetene.

Hva er patent, og hvorfor bør du patenter en plattform?

Et patent er en eksklusiv rettighet til et produkt eller en oppfinnelse. Det betyr at du har alle rettighetene til ditt produkt eller din oppfinnelse, og andre selskaper kan ikke bare kopiere det. Å patenter en applikasjon eller plattform er en viktig del av beskyttelsen av din immaterielle eiendom og gir deg muligheten til å kreve erstatning for brudd. Enkelt sagt beskytter et patent din plattform mot brudd på immateriell eiendom.

Søke om patent for en plattform

Hvorfor patent for en plattform? De fleste plattformer er bygget på minst en form for eksisterende teknologi. Dette gjør søknaden om patent for en online plattform utfordrende. Før du søker om patent for din digitale plattform, må du først søke i teknologiens tilstand. Dette innebærer å søke etter eksisterende patenter som kan være lignende i funksjon med din plattform. Du må sammenligne resultatene av søket med din egen plattform. Se etter deler i din digitale plattform som er forskjellige. Disse separate elementene er delene av din plattform der det kan søkes om patent.

Krav for patent for en plattform

Før du begynner å søke om et patent for en plattform, er det viktig å forstå hva et patent er. For et eventuelt plattformspatent bør du oppfylle disse tre kravene:

  • Plattformen er ny.
  • Plattformen er patentbar, noe som betyr at den ikke er en abstrakt idé.
  • Patentet får ikke være åpenbart. Det betyr at opprettelsen av din plattform må være tilstrekkelig oppfinnsom. Slik at noen med ferdigheter innen bransjen også oppfatter den som unik og ikke som et allerede eksisterende konsept eller plattform. En søknad kan avvises hvis plattformen kombinerer allerede eksisterende oppfinnelser eller er en variasjon av en eksisterende idé. Å kombinere teknologier eller prosesser regnes ikke som unikt, så en plattform som bruker disse metodene er ikke kvalifisert for patentbeskyttelse.

Bør du virkelig patenter din plattform?

Patent for en online plattform? Bør du virkelig patenter din plattform? Det kommer an på. Å ha et patent for din plattform er en langvarig og kostbar prosess. Hvis din plattform sannsynligvis ikke vil generere nok penger eller har en kort levetid, kan et patent være unødvendig. Hvis din plattform derimot har høy kommersiell verdi, kan du vurdere et patent. Hvis du ikke har et stort budsjett, kan du vurdere alternativer. I stedet for et plattformspatent kan du bruke opphavsrett, varemerker og taushetserklæringer. Disse er mye billigere og kan være like effektive.

Råd angående patent for online plattform

Et plattformspatent virker ikke nødvendig i oppstartfasen av din digitale plattform. Et plattformspatent kan eventuelt vurderes senere når suksessen til plattformen øker. Når du starter en digital plattform med Start-platform, kan du raskt tilpasse deg med minimale kostnader.