Patent op online platform

Delen:

Patent voor een digitaal platform krijgen is mogelijk. Hiervoor zal het platform wel inventief genoeg moeten zijn. Dit houd in dat jouw platform uniek moet zijn. Zodat iemand met vaardigheden in de branche het ook als uniek ervaart en niet als een al eerder bestaand concept of platform. Als je eenmaal patent op je eigen platform hebt dan ben jij beschermd en hoef je niet bang te zijn voor eventuele inbreuk op jouw digitale platform. Dit houdt in dat mensen jouw digitale platform niet letterlijk kunnen kopiëren en jij beschikt over de rechten.

Wat is patent en waarom zou je een platform patenteren?

Patent is een exclusief recht op een product of uitvinding. Dit betekend dus dat jij alle rechten beschikt over jouw product of uitvinding en andere bedrijven het dus niet zomaar kunnen kopiëren. Het patenteren van een applicatie of platform is een belangrijk onderdeel van de bescherming van jouw intellectuele eigendom en stelt jou in staat om schadevergoeding te vorderen wegens inbreuk. Simpelweg beschermt een patent voor jouw platform tegen inbreuk op intellectuele eigendom.

Aanvragen van patent voor platform

Waarom patent voor platform? De meeste platforms zijn gebouwd op ten minste een of andere vorm van bestaande technologie. Dit maakt het aanvragen van een online platform patent lastig. Voordat je digitaal platform patent aanvraagt, moet je eerst zoeken in de stand van de technologie. Dit is een zoektocht naar bestaande patenten die mogelijk vergelijkbaar zijn met de werking van jouw platform. Je moet de resultaten van jouw zoekopdracht vergelijken met jouw eigen platform. Zoek naar de delen in jouw digitale platform die verschillend zijn. Deze afzonderlijke items zijn de onderdelen van jouw platform waarop patent kan worden aangevraagd.

Vereisten patent voor platform

Voordat je begint met het aanvragen van een platform patent, is het belangrijk om een ​​goed begrip te hebben van wat een patent is. Voor een eventueel platform patent zou je moeten voldoen aan deze drie eisen:

  • Het platform is nieuw.
  • Het platform komt in aanmerking voor patenten, wat betekent dat het geen abstract idee is.
  • Het patent mag niet voor de hand liggen. Dit betekent dat het maken van jouw eigen platform uniek moet zijn. Om als niet voor de hand liggend te worden aangemerkt, moet een platform inventief genoeg zijn. Zodat iemand met vaardigheden in de branche het ook als uniek ervaart en niet als een al eerder bestaand concept of platform. Een aanvraag kan worden afgewezen als het platform reeds bestaande uitvindingen combineert of een variatie is op een bestaand idee. Het combineren van technologieën of processen valt niet onder uniek, dus een platform die deze methoden gebruikt, komt niet in aanmerking voor patentbescherming.

Moet jij jouw platform wel patenteren?

Patent voor online platform? Moet jij jouw platform patenteren? Het hangt er van af. Het beschikken van een platform patent is een lang en kostbaar proces. Wanneer jij met jouw platform waarschijnlijk niet genoeg geld gaat verdienen of een korte levensduur heeft dan is een patent niet nodig. Als jouw platform echter een hoge commerciële waarde heeft, kan je een patent overwegen. Mocht je niet over een groot budget beschikken?, kan je wellicht deze opties overwegen. In plaats van een platform patent kan je auteursrechten, handelsmerken en geheimhoudingsverklaringen gebruiken. Deze zijn veel goedkoper en kunnen net zo effectief zijn.

Advies patent online platform

Een platform patent lijkt ons niet direct nodig in de opstartende fase van jouw digitale platform. Een platform patent kan eventueel later nog worden aangevraagd wanneer het succes van het platform toeneemt. Wanneer men met Start-platform een digitaal platform opzet kunnen zij snel schakelen tegen minimale kosten.