Hvordan skrive en god SEO-tekst?

7 tips for å skrive SEO-tekst

Del:

Å skrive en god SEO-tekst krever en kombinasjon av ulike faktorer. Hvordan skrive en god SEO-tekst? Du kan lese det i denne artikkelen.

Tips for å skrive SEO-tekst

Nedenfor er noen tips for å skrive en effektiv SEO-tekst:

 • Forskning på nøkkelord: Før du begynner å skrive, gjør undersøkelser på nøkkelordene du ønsker å bruke i teksten din. Bruk en søkeordsplanlegger for å avgjøre hvilke nøkkelord som er relevante for ditt emne, og velg deretter nøkkelord med høy søkevolum og lav konkurranse.
 • Lag en tiltalende tittel: Tittelen på teksten din er viktig fordi den gir førsteinntrykket til leserne og søkemotorene. Forsikre deg om at tittelen fanger oppmerksomheten og gjenspeiler innholdet i teksten.
 • Bruk nøkkelord i teksten: Bruk nøkkelordene strategisk i teksten, som i tittelen, første avsnittet og underoverskriftene. Sørg for at nøkkelordene brukes naturlig og ikke gjentas for mye.
 • Skriv kvalitetsinnhold: Forsikre deg om at teksten er verdifull og informativ for leserne. Hold teksten godt strukturert med underoverskrifter og avsnitt, og bruk bilder for å støtte teksten.
 • Bruk interne lenker: Benytt deg av interne lenker for å guide leserne til andre relevante sider på nettsiden din. Dette hjelper også søkemotorene med å bedre forstå innholdet på nettsiden din.
 • Optimaliser meta-informasjon: Optimaliser sidens meta-tittel og -beskrivelse for å hjelpe leserne og søkemotorene med å forstå innholdet bedre.
 • Sørg for god lesbarhet: Forsikre deg om at teksten er lett å lese med en god balanse mellom tekst og hvit plass, samt klart skriftstørrelse og -type.

Ved å følge disse tipsene kan du lage en SEO-tekst som ikke bare rangerer høyt i søkemotorer, men også er verdifull for leserne dine.

Hvor lang bør en god SEO-tekst være?

Det er ingen fast lengde for en SEO-tekst, da den ideelle lengden avhenger av ulike faktorer som emnet, formålet med teksten, konkurransen i søkeresultatene og målgruppens preferanser.

Generelt sett anbefales det å skrive SEO-tekster med minst 300 ord, da dette gir nok plass til å naturlig integrere nøkkelordene i teksten. Noen eksperter anbefaler å skrive tekster med minst 1000 ord, da dette gir flere muligheter for å levere verdifullt innhold til leserne og søkemotorene.

Til syvende og sist er den viktigste faktoren for å bestemme lengden på en SEO-tekst at innholdet er verdifullt og relevant for målgruppen. Hvis teksten kan skrives kort og konsist uten å miste viktig informasjon, er det bra. Men hvis emnet krever mye informasjon for å bli fullstendig dekket, kan en lengre tekst være nyttig. Det viktigste er at teksten er verdifull for leserne og søkemotorene.

Beste søkeordplanlegger for å skrive SEO-tekst

Det finnes flere søkeordplanleggere tilgjengelige, men den mest populære og kraftige søkeordplanleggeren er Google Keyword Planner. Dette verktøyet er gratis og tilbyr et bredt spekter av funksjoner for søkeordsundersøkelse og -analyse.

Med Google Keyword Planner kan du søke etter nøkkelord og ideer for spesifikke søk, og du kan se søkevolum, konkurranse og foreslåtte bud. Du kan også oppdage trender i søkevolum og lagre og laste ned nøkkelordlister for bruk i dine SEO- og PPC-kampanjer.

I tillegg til Google Keyword Planner er det også andre søkeordplanleggere tilgjengelige, som SEMrush, Ahrefs og Moz Keyword Explorer. Disse verktøyene tilbyr ofte mer avanserte funksjoner og kan hjelpe deg med å finne mindre åpenbare nøkkelordmuligheter og konkuranseanalyse.

Det er viktig å huske på at en god søkeordplanlegger ikke bare viser søkevolumer og konkurranse, men også hjelper deg med å forstå brukerens intensjon og nøkkelordenes relevans for din virksomhet. Det anbefales derfor å teste ut forskjellige søkeordplanleggere og vurdere hvilken som passer best for dine spesifikke behov og mål.

Nøkkelord i SEO-tekst

Nøkkelord er viktige for å skrive SEO-tekst, fordi søkemotorer analyserer nøkkelordene på siden din for å bestemme hva siden handler om. Her er noen tips for å effektivt integrere nøkkelord i SEO-teksten din:

 • Plasser nøkkelord i tittelen: Plasser nøkkelord i tittelen på siden din. Dette er et viktig sted for nøkkelord, da søkemotorer betrakter dette som et viktig signal for innholdet på siden din.
 • Bruk nøkkelord i første avsnitt: Bruk nøkkelord i første avsnitt av teksten din. Dette hjelper søkemotorer med å forstå hva siden handler om.
 • Spred nøkkelord gjennom teksten: Spred nøkkelord gjennom teksten, men unngå overdreven bruk. Dette kan bli betraktet som spam av søkemotorer. Hold deg til en tetthet på 1-2% for dine viktigste nøkkelord.
 • Bruk synonymer og relaterte termer: Bruk synonymer og relaterte termer for å ytterligere klargjøre innholdet på siden. Dette hjelper søkemotorer med å forstå innholdet bedre og kan bidra til en høyere rangering i søkeresultatene.
 • Bruk nøkkelord i ankerteksten for lenker: Bruk nøkkelord i ankerteksten for interne og eksterne lenker. Dette hjelper søkemotorer med å forstå innholdet på de lenkede sidene bedre.
 • Bruk av alt-tekst: Bruk nøkkelord i alt-teksten for bilder. Dette hjelper søkemotorer med å forstå hva bildet handler om og kan bidra til en høyere rangering i søkeresultatene.

Gode meta-titler for å skrive SEO-tekst

En tiltalende meta-tittel kan hjelpe deg med å skille nettsiden eller siden din fra andre søkeresultater og øke klikkfrekvensen. Her er noen tips for å lage en tiltalende meta-tittel:

 • Hold tittelen kort og kraftig: En god meta-tittel bør være kort og kraftig, mellom 50 og 60 tegn. Dette er den maksimale lengden som vises i søkeresultatene, og for lange titler kan bli kuttet og virke mindre tiltalende.
 • Plasser viktige nøkkelord først: Plasser de viktigste nøkkelordene først i tittelen, slik at brukeren umiddelbart vet hva siden handler om, og søkemotorer bedre kan forstå innholdet.
 • Gjør det tiltalende: Gjør tittelen tiltalende for brukeren ved å stille et spørsmål, gi en lovnad eller vekke nysgjerrighet. Forsikre deg om at tittelen nøyaktig gjenspeiler innholdet på siden og ikke er misledende.
 • Unngå duplicering: Sørg for at hver side på nettsiden din har en unik meta-tittel for å unngå forvirring hos søkemotorene.
 • Gjør det relevant: Forsikre deg om at meta-tittelen er relevant for innholdet på siden og for brukerens søk. Dette vil øke relevansen av siden for søkemotorene og øke klikkfrekvensen.
 • Bruk merkenavnet: Hvis det er relevant for innholdet på siden, bruk merkenavnet i meta-tittelen for å øke merkebevisstheten og skape tillit hos brukeren.

Skrive en kvalitativ SEO-tekst

Kvalitativt innhold er en viktig del av SEO. Her er noen tips for å skrive kvalitativt innhold for SEO:

 • Skriv for målgruppen din: Skriv innholdet ditt for målgruppen din og sørg for at det er relevant for leserne dine. Tenk på hva leserne dine vil lese og hvordan innholdet ditt kan hjelpe dem.
 • Vær klar og kortfattet: Hold innholdet ditt klart og kortfattet. Bruk enkel språkbruk og unngå fagspråk og kompliserte setninger. Dette gjør det enklere for leserne dine å forstå innholdet ditt og hjelper søkemotorer med å forstå hva siden din handler om.
 • Bruk overskrifter og underoverskrifter: Bruk overskrifter og underoverskrifter for å strukturere innholdet ditt. Dette hjelper leserne med å skanne innholdet enkelt og gjør det lettere for søkemotorer å forstå strukturen på siden din.
 • Unngå duplisert innhold: Unngå å legge ut duplisert innhold på nettstedet ditt. Søkemotorer verdsetter originalt innhold, så sørg for at innholdet ditt er unikt.
 • Bruk bilder og videoer: Bruk bilder og videoer for å klargjøre innholdet ditt og gjøre det mer attraktivt for leserne dine. Dette kan også hjelpe siden din med å rangere høyere i søkemotorer, siden de kan optimaliseres med alt-tekster og andre SEO-elementer.
 • Skriv omfattende innhold: Skriv omfattende innhold hvis emnet krever det. Langt innhold anses som mer verdifullt og kan rangere bedre i søkemotorer enn kort innhold. Pass på at innholdet fortsatt er relevant og ikke unødvendig langt.
 • Henvis til pålitelige kilder: Henvis til pålitelige kilder i innholdet ditt for å øke troverdigheten til siden din. Dette kan også hjelpe siden din med å rangere høyere i søkemotorer.

Gode interne lenker ved skriving av SEO-tekst

Interne lenker er lenker på nettstedet ditt som refererer til andre sider på samme nettsted. Interne lenker er viktige for SEO, siden de hjelper søkemotorer med å forstå strukturen på nettstedet ditt og bidrar til å fordele autoriteten til sidene dine.

Her er noen tips for å lage interne lenker for SEO:

 • Bruk relevante anker-tekster: Anker-tekster er den synlige teksten i lenken. Bruk relevante anker-tekster som nøyaktig beskriver innholdet på siden du lenker til.
 • Referer til relevante sider: Referer til sider som er relevante for innholdet på den nåværende siden. Dette hjelper søkemotorer med å forstå innholdet på nettstedet ditt og hjelper brukere med å oppdage relatert innhold.
 • Bruk nettstedets struktur: Bruk nettstedets struktur for å bestemme hvordan sidene er relatert til hverandre. For eksempel kan du bruke hovednavigasjonen for å koble de viktigste sidene sammen.
 • Bruk lenker i innholdet: Plasser lenker i innholdet på siden, slik at brukere og søkemotorer enkelt kan få tilgang til relatert innhold.
 • Begrens antall lenker: Begrens antallet lenker per side for å unngå at brukere blir overveldet og for å jevnt fordele autoriteten til sidene.
 • Sjekk at lenkene fungerer: Forsikre deg om at lenkene fungerer og fører til riktige sider. Fjern eller reparer ødelagte lenker for å forbedre brukeropplevelsen.

Tydelig SEO-tekstskriving

Å skrive en SEO-tekst gjøres ikke bare for Google. Når du skriver SEO-tekster, er det viktig å fokusere ikke bare på søkeord, men også på lesbarhet. En godt lesbart tekst gir en bedre brukeropplevelse, noe som kan bidra til en høyere rangering i søkeresultatene. Her er noen tips for å forbedre lesbarheten til din SEO-tekst:

 • Bruk korte setninger: Lange setninger kan forvirre leserne. Bruk derfor korte, klare setninger. Dette gjør teksten din enklere å forstå og følge.
 • Bruk tydelig språk: Unngå fagspråk og vanskelige ord som kanskje ikke er forståelige for målgruppen din. Bruk klart språk som er forståelig for alle.
 • Bruk mellomtitler: Bruk mellomtitler for å strukturere teksten og hjelpe leseren med å skanne innholdet enkelt. Dette gjør teksten enklere å forstå og gjør det også lettere å finne den viktigste informasjonen.
 • Bruk punktlister: Bruk punktlister for å presentere informasjon i korte, lettfattelige fragmenter. Dette gjør teksten mer oversiktlig og lettere å forstå.
 • Bruk av hvit mellomrom: Bruk hvitt mellomrom for å gi teksten luft og leseren en pause mellom avsnittene. Dette gjør teksten enklere å lese og øker lesbarheten.
 • Skriv i aktiv stemme: Skriv i aktiv stemme i stedet for passiv stemme. Dette gjør teksten mer levende og lettere å forstå.

Skriv en god SEO-tekst selv

Hvordan skriver jeg en god SEO-tekst? Du kjenner nå de viktigste kjennetegnene for å skrive en god SEO-tekst. Googles algoritme endrer seg imidlertid daglig. Prøv derfor å eksperimentere med skriving av SEO-tekster og utforsk selv hva som fungerer best for deg. Trenger du hjelp til å skrive en god SEO-tekst? Vi hjelper gjerne.

I tillegg til å skrive en god SEO-tekst..

..også interessant